Distansarbete

Distansarbete är arbete som utförs av en anställd regelmässigt en…