Sjukdom, läkarbesök och enskild angelägenhet

Sjukdom Vid sjukdom utbetalas sjuklön från oss de 14 första kalenderdagarna. Först blir det ett karensavdrag som är en daglön multiplicerat (*) med tjänstledighetskoefficienten.…

Övriga ledigheter

Enskild angelägenhet Om synnerliga skäl finns kan du bli beviljad ledighet med bibehållen lön vid nära anhörigs svårare sjukdom, bortgång…

Händer som håller i barnskorFoto: pixabay.com

Föräldraledighet

Tillfällig föräldrapenning: Vård av sjukt barn (VAB) Man får vara ledig för att ta hand om ett sjukt barn i…

Att avsluta din anställning

För att avsluta din anställning behöver du lämna in en skriftlig uppsägning till arbetsgivaren. Det gör du genom att fylla…

hänger i hängmatta

Semester

Som medarbetare i Hultsfreds kommun har du minst 25 semesterdagar. När du fyllt 40 får du 31 dagar. När du…

lärare framför skoltavla

Studieledighet

Enligt studieledighetslagen har du rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna…

Rapportering av sjukfrånvaro

Tillsvidareanställda, visstidsanställda och timvikarier rapporterar själva in sin sjukfrånvaro i Självservice – om den är kortare än en vecka. Längre…