Systematiskt arbetsmiljöarbete

Här nedan finns allt material som behövs för att genomföra det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Börja gärna med att ta del…

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskriften AFS 2015:4 Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö gäller från och med den 31 mars 2016. Föreskriften reglerar kunskapskrav, mål,…

Fist bumpSystematiskt arbetsmiljöarbeteFoto: Pixabay

Arbetsmiljö under och efter Coronapandemin

På webbplatsen Sunt arbetsliv finns inspiration och verktyg i ditt arbete för en frisk arbetsplats under och efter Coronapandemin. Det…

telefon och dator

Digital arbetsmiljö

Arbetsmiljön har tidigare delats in i två olika delar, den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala arbetsmiljön. I och med Coronapandemin…