Rutiner vid rehabilitering

Rehabilitering handlar om att arbeta för att den som drabbats av ohälsa ska återfå sin arbetsförmåga på bästa möjliga sätt.

Här hittar du alla dokument som gäller i Hultsfreds kommun vid rehabilitering. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för insatser som syftar till att du ska återfå bästa möjliga funktionsförmåga i ditt arbetsliv. Rehabiliteringen syftar till återgång i ordinarie arbete, enligt anställningsavtalet.