Bisysslor

Som anställd hos kommunen  får du inte ha några bisysslor som kan vara förtroendeskadliga. En bisyssla är att anse som förtroendeskadlig om…

Rekrytering

Hultsfreds kommuns rekrytering ska präglas av hög professionalitet och kvalitet. För att säkra att rekryteringsprocessen håller en god kvalité,  sker…

Bilaga till anställningsavtalet

Vi använder en bilaga till anställningsavtalet. Bilagan är en förklaring av vad anställningsavtalet innebär och bör läsas igenom innan avtalet skrivs…