Chefsutveckling

BöckerChefsutvecklingFoto: Pixabay

Ledarforum

Vi är en organisation och det kräver en ledarkultur.

Fyra gånger om året träffas alla chefer för gemensam kompetensutveckling. Detta bidrar till en helhetssyn och god samverkan mellan olika delar i vår kommun.

Basutbildning

I första hand en introduktionsutbildning för nya chefer, men också en möjlighet för dig som arbetat en tid som chef.

En internutbildning med tio halvdagar:

  • Att arbeta i offentlig verksamhet
  • Ekonomi
  • Rekrytering och anställning
  • Rehabilitering och arbetsmiljö
  • Lagar och kollektivavtal
  • IT
  • Krisorganisation
  • Information och kontaktcenter
  • Kulturmöten
  • Prioritera tid

Utvecklande ledarskap- UL

Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral och etik, ledaren inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet, visar personlig omtanke som både handlar om att ge stöd men också konfronterar i ett gott uppsåt.

Utbildningen omfattar 3+1 dagar, uppföljning och handledning och är en utbildning för alla chefer under det 1-2 året som ny chef.

Triadsamtal

För att hålla i och fördjupa det utvecklande ledarskapet behöver vi reflektera tillsammans med kärleksfulla och kritiska vänner. Ett triadsamtal utförs i grupp där du träffar chefskollegor och samtalar. Som stöd för triadsamtalet finns ett samtalsunderlag.

Träffa en koncernledningschef

Som ny chef hos oss får du träffa en koncernledningschef. Tanken är att kontakten med en mer erfaren chef ska vara ett stöd för dig som ny chef. Tillsammans tar ni själva fram vad just ni vill fokusera på i era samtal och hur du som ny chef behöver stöttning.