Chef | Hultsfreds kommun

Välkommen till chefsportalen

Här finns information och material som är speciellt riktat mot dig som arbetar som chef i Hultsfreds kommun. Portalen kommer att utvecklas vidare. Detta betyder att flikarna i portalen kommer att fyllas på och utvecklas med mer innehåll och funktioner. I fliken "Välkommen till chefsportalen" kan du läsa mer om arbetet som ligger bakom och vad som kommer att hända framöver.