InformationssakerhetFoto: Hultsfreds kommun

Informationssäkerhet

Vad är Informationssäkerhet? Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs och för…

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjerna är antagna av kommunfullmäktige 2018-09-24, §98/2018. Riktlinjer för informationssäkerhet beskriver vad som behöver göras för att efterleva informationssäkerhetspolicyn och…

Policy för informationssäkerhet

Policyn är antagen av kommunfullmäktige 2018-09-24, §97/2018. Informationssäkerhetspolicyn är det övergripande dokumentet som styr kommunens informationssäkerhet. Policyn visar kommunens och…