InformationssakerhetFoto: Hultsfreds kommun

Informationssäkerhet

Vad är Informationssäkerhet? Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs och för…