Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjerna är antagna av kommunfullmäktige 2018-09-24, §98/2018. Riktlinjer för informationssäkerhet beskriver vad som behöver göras för att efterleva informationssäkerhetspolicyn och…

Policy för informationssäkerhet

Policyn är antagen av kommunfullmäktige 2018-09-24, §97/2018. Informationssäkerhetspolicyn är det övergripande dokumentet som styr kommunens informationssäkerhet. Policyn visar kommunens och…

InformationssakerhetFoto: Hultsfreds kommun

Informationssäkerhet

Vad är Informationssäkerhet? Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs och för…