Grafisk profil

För att kommunens varumärke ska vara tydligt och enhetligt när…