Standardbild

Fordonspolicy

Denna policy gäller trafiksäkerhets- och miljöaspekter på resor i tjänsten.…
Standardbild

Samverkansavtal

I Hultsfreds kommun ska samverkan vara grunden för allt arbete.…
Standardbild

Resepolicy

Minimera ditt resande genom att noga överväga om resan är…
Standardbild

Internkontroll

Här följer Hultsfreds kommuns riktlinjer för internkontroll. Internkontroll omfattar alla…
Standardbild

Personalpolicy

Personalpolicyn ger uttryck för kommunens personalpolitiska grundvärderingar och är inte…
Standardbild

Lönepolicy

Vår lönepolicy syftar till att stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang,…
Standardbild

Mångfaldsplan

Jämlikhet är ett vidare begrepp. Det avser rättvisa förhållanden mellan…