Alkohol och drogpolicy

Här följer vår alkohol och drogpolicy. Nedan hittar du även rutinen för hur vi hanterar händelser kring detta. Syfte Policyn…

Fordonspolicy

Denna policy gäller trafiksäkerhets- och miljöaspekter på resor i tjänsten. Det är samtliga chefers ansvar att informera berörd personal om…

Inköp och upphandling

Hultsfreds kommun ingår i en gemensam inköpscentral tillsammans med fem andra kommuner i Kalmar län (Västervik, Vimmerby, Oskarshamn, Högsby och…

Kompetensförsörjningsplan

En välfungerande kompetensförsörjning är avgörande för Hultsfreds kommuns framtid. Vi behöver säkerställa att vi har medarbetare som kan leverera god…

Arbetsmiljöpolicy

Vi har som mål att skapa en bättre arbetsmiljö än vad som krävs av myndigheterna. Arbetsmiljön ska inte bara vara…

Resepolicy

Minimera ditt resande genom att noga överväga om resan är nödvändig arrangera telefonkonferenser/videokonferenser istället för möten hålla möten i egna lokaler. Om…

Samverkansavtal

I Hultsfreds kommun ska samverkan vara grunden för allt arbete. Syftet med samverkansavtalet är att öka delaktigheten och inflytandet för…

Chefsbrev samt ledarpolicy

Detta brev är skrivet till våra chefer för att ge dem ramarna för som förväntas från våra chefer i sitt ledarskap men…

Internkontroll

Här följer Hultsfreds kommuns riktlinjer för internkontroll. Internkontroll omfattar alla system, rutiner och processer som används för att styra ekonomi…

Policy för informationssäkerhet

Policyn är antagen av kommunfullmäktige 2018-09-24, §97/2018. Informationssäkerhetspolicyn är det övergripande dokumentet som styr kommunens informationssäkerhet. Policyn visar kommunens och…

Personalpolicy

Personalpolicyn ger uttryck för kommunens personalpolitiska grundvärderingar och är inte en regelbok med bestämmelser och anvisningar. Grund­värderingarna ska omfatta alla;…

Mångfaldsplan

Jämlikhet är ett vidare begrepp. Det avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och utgår ifrån att…

Lönepolicy

Vår lönepolicy syftar till att stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetsglädje så att uppställda mål för verksamheten kan…