Fordonspolicy

Denna policy gäller trafiksäkerhets- och miljöaspekter på resor i tjänsten.…

Samverkansavtal

I Hultsfreds kommun ska samverkan vara grunden för allt arbete.…

Internkontroll

Här följer Hultsfreds kommuns riktlinjer för internkontroll. Internkontroll omfattar alla…

Mångfaldsplan

Jämlikhet är ett vidare begrepp. Det avser rättvisa förhållanden mellan…

Resepolicy

Minimera ditt resande genom att noga överväga om resan är…

Lönepolicy

Vår lönepolicy syftar till att stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang,…

Personalpolicy

Personalpolicyn ger uttryck för kommunens personalpolitiska grundvärderingar och är inte…