Visa bara Vanliga frågor från hela webbplatsen

FAQFoto: Mostphotos
Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat några vanliga övergripande frågor och svar för dig som är ny. Att ha koll på de…

Bild av pengarRiktlinjer och taxa
Retroaktiv avgiftskontroll

Hultsfreds kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola och fritidshem. Den som har betalat för…

Upphandling
Så fungerar en upphandling

För att delta i en offentlig upphandling är det viktigt att känna till hur upphandlingsförfarandet fungerar och vad som är…

UpphandlingBok med information om offentlig upphandling
Pågående upphandlingar

Genom länken nedan kan du ta del av alla de aktuella upphandlingar som finns i Hultsfreds, Högsbys, Mönsterås, Oskarshamns, Vimmerbys och…

Lokaler och markBild på en lokal med fönster
Verksamheter som kräver anmälan

För att skydda människors hälsa ställs det krav på vissa offentliga och hygieniska verksamheters lokaler. Du ska göra en anmälan…

Rivning av husHus som rivs
Rivningslov

För att få riva byggnader inom ett område med detaljplan behöver du rivningslov. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar…

MarklovFoto på äng och himmel
Marklov

Marklov behöver du för att schakta eller fylla ut mark på ett sätt som ändrar markens nivå (+/- 50 cm)…

Företagargala 024
Hur söker jag serveringstillstånd?

Kommunen har hand om tillfälliga och stadigvarande serveringstillstånd för dem som önskar servera alkoholhaltiga drycker. Även Polisen måste lämna utlåtanden vid ansökan.…

Bild på cistern
Cisterner och tankar

Ska du installera en cistern måste du se till att cisternen genomgår en installationskontroll och informera miljö- och byggnadsförvaltningen. Här…

Ventilationskontroll

Miljö- och byggnadsförvaltningen utför tillsyn på byggnader för att se att fastighetsägaren följer kraven i plan- och bygglagen. Vi kontrollerar…

Brandfarlig varaTända tändstickor
Brandfarlig vara

Ska du hantera större mängder brandfarlig vara måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Som brandfarlig vara räknas…

Brandbil
Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en…

Farligt avfallFabrikslokal med farligt avfall
Farligt avfall på företag

Avfall med egenskaper som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön kallas för farligt avfall. Det kan till exempel…

Avfall från företag

Avfall som uppstår på ditt företag kallas för verksamhetsavfall. Hur du ska sortera verksamhetsavfallet kan du läsa om i Hultsfreds…

Bild på kanelbullar
Starta en livsmedelsverksamhet

Vill du starta en livsmedelsverksamhet måste du lämna in en anmälan om registrering till miljö- och byggnadsförvaltningen. Det gäller även…

sedel-och-slantarBild på sedel och slantar
Länsstyrelsens företagsstöd

Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att…