Välkommen till Debattforum!

Här kan du skriva och läsa debattinlägg som rör frågor eller synpunkter av politisk karaktär. Du gör ett debattinlägg via vår e-tjänst för debattforum.

Har du frågor eller synpunkter som rör någon av våra verksamheter är du välkommen till Synpunkten. Vill du felanmäla något är du välkommen till  felanmälan.

Inläggen på Debattforum får vara anonyma. Inlägg kan refuseras i sin helhet om någon del av inlägget bryter mot reglerna. Alla inlägg kontrolleras av moderator innan de publiceras. Olagligheter som hets mot folkgrupp, förtal och ärekränkning publiceras inte. Samma sak gäller nonsens och reklam. Inläggen får inte innehålla personangrepp eller det som är kränkande för enskilda eller grupper.

  • Debatter kan tas bort efter tre månader.
  • Moderator kan sätta streck i debatten.
  • Inläggen bör beröra sådant som kommunen har hand om.
  • Moderator kan stryka i långa inlägg.
  • Moderator kan refusera inlägg som inte för debatten framåt.

Debattinlägg

Frågor om kostnader inom vård och omsorg

Inkom den

Kan inte förstå hur man kan ta fullt betalt för mat på boende, när man har sondmatning??(över 4000/månad). Den boende använder ju inte ens matsalen, känner inte gemenskapen med dom andra, inget fika, ingenting.

Få näring genom en slang på magen, kan det va så dyrt?

Kommuninvånare


Svar den

Hej. Jag förstår att det kan tyckas att sondmat inte borde vara så dyrt men faktiskt så är kostnaden mer än vad avgiften för mat uppgår till. Skulle personen som erhåller sondmat själv stå för kostnaden så skulle det vara dyrare än att betala avgiften till kommunen. Och självklart är alla välkomna att vistats i matsalen och ingå i gemenskapen oavsett om man äter mat eller inte.

Per-Inge Pettersson, socialnämndens ordförande

Förbättringsförslag Rosenfors

Inkom den

Rosenfors är på tapeten över vad som skulle kunna förbättras på orten.

Har en del förslag

1. Boulebana
2. Tennis/Badminton bana
3. Vandringsspår med frågor eller upplysning av t. ex trädart
4. Enplanshus radhus med liten tomt och carport som uthyres av kommunalt bostadsbolag
5. Kurslokal
6. Ett café/soppbar vore härligt.

Tack.

Hoppfull


Svar den

Hej,

Tack för dina förslag. Du är varmt välkommen att delta på workshopen den 28 november i Rosenfors också! Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och önskemål även där.

Om du vill anmäla dig gör du det via den här länken: https://bit.ly/Rosenfors1

Med vänlig hälsning

Jens Karlsson, Projektchef ÖSK

Utomhusbad i närheten av Målilla skola

Inkom den

Vore intressant att se och höra hur politiker och invånare i Målilla men även kring bygden ställer sig till ett utomhusbad i närheten av Målilla skola. Mark PRÄSTFJÄRDINGEN1:1. Simskola och fritt bad mellan 1 maj – 1 september med ett inträde på cirka 30-50kr beroende på ålder. Kanske säsongskort?

Hoppfull


Svar den

Hej,

Kommunen gör stora investeringar i bland annat äldreboende, förskolor, vatten-och avlopp med mera, men ett utomhusbad kan vi inte investera i även om det vore trevligt. Vi får hänvisa alla badsugna till Hesjön.

Med vänlig hälsning

Lars Rosander

Skapa en trafikmiljö utan vägbulor

Inkom den

Med tanke på alla de nybyggda vägbulorna är det hög tid att reflektera över dessa trafikåtgärder och fundera över alternativen. Är de verkligen den bästa lösningen?

Vägbulor tillhör det förflutna och kan vara irriterande, skapa onödiga utsläpp och orsaka kostsamma reparationer på fordon. Det är dags att ta bort befintliga och förbjuda nybygge av fler gupp i kommunen. Låt oss utforska bättre alternativ för en trafikmiljö som är säker, effektiv och skonsam mot både fordon och miljö.

Det finns mängder av alternativ till väggupp som till exempel små rondeller, hastighetskameror, trafikövervakning med variabla hastighetsbegränsningar, avsmalning av vägen, kurvig väg,förbättrade vägskyltar och markeringar, olika typer av vägbeläggningar t.ex. akustiska, fartsänkningszoner, elektroniska och mekaniska fartgupp med mera. Det finns mängder av olika lösningar som är bättre än en hög med grus och asfalt över.

Låt oss gemensamt satsa på en trafikmiljö som är säker, miljövänlig och trivsam. Det är dags att ta bort vägbulorna och välkomna mer effektiva och innovativa trafikåtgärder som kommer att forma vår framtid på ett bättre sätt.

J


Svar den

Väghinder är till för att få ned hastigheten på alla fordon. De byggs enbart på ställen där vi har passager eller övergångställen. Helst hade vi sluppit dessa hinder men i och med de höga hastigheter och mängden bilar som rullar på våra vägar så är vi tvungna att vidta dessa åtgärder.

Vi utreder varje plats vad som passar bäst just på den platsen gällande utrymme, ekonomi och effektivitet. De olika hastighetsnedsättande åtgärder vi har och har haft är: “Vägbulor”, avsmalning, elektronisk hastighetsvisare och IFD. IFD är de hinder som har gummikuddar, Hagadalsgatan i Hultsfred har ett sådant.

Anledningen till att vi inte valt tex hastighetskameror och mekaniska farthinder än så länge är att kostnaden för en sådan åtgärd är väldigt hög, det även är en löpande drift- och underhållskostnad på dessa åtgärder. Vi har även platser där t.ex. cirkulationsplats har utretts men har inte gått att genomföra pga. privata markägare. Dvs. kommunen har inte mandat över all mark inom tätorterna. Men självklart tittar vi ständigt på alla de olika alternativen som finns på de platser som vi utreder och bygger på i kommunen.

Johan Svensson, ordförande i trafiknämnden

Går det att ändra gammal detaljplan?

Inkom den

Hej!

Jag bor på Bäckstigen ( Semesterbyn ) i Virserum. Jag har bott här i 4 år och nu har jag gått i tankarna att bygga ett garage. I samband med detta så ringde jag miljö och bygg och frågade hur stort jag fick bygga och fick svar att jag högst fick bygga 30 kvadrat ( attefall ) pågrund av att det finns en lag sedan 60 talet att man inte får bygga större än så enligt detaljplanen. Min fråga är, skulle man inte kunna se över den lagen? Då vi som bor här nere är till stor del permanentboende samt att fler och fler flyttar hit. Hade man inte kunnat ändra den detaljplanen då denna är över 60 år gammal?

Jesper Danielsson


Inga svar ännu.

Krav på att nyanställda ska vara vaccinerade mot covid-19

Inkom den

Egentligen inte ett inlägg utan en fråga, eftersom Hultsfred kräver att nyanställda ska vara vaccinerade mot covid 19. Tar kommunen ansvar om någon vaccinerar sig och ådrar sig skador av vaccinet? Jag menar om individen enbart tag vaccinet för att få ett jobb i Hultsfreds kommun.

Biverkningarna av covid vaccinet är enorma och kommunen borde skämmas för att ställa sådana krav!

Det är oetiskt så det förslår!


Svar den

Hej!

Förstår att det kan finnas en oro kring biverkningar av vaccinet.
Utifrån vårt arbetsmiljöansvar och uppdraget att förebygga smittspridning har vi valt att ha ett vaccinationskrav för att trygga patientsäkerheten. Kravet gäller enbart vid nyanställning inom vård- och omsorg.

Hans Andersson, Personalchef

Begränsa användning av mobiltelefoner på lektionstid

Inkom den

Fler och fler barn använder mobiltelefoner och det är en bekymrande utveckling. Många förstår tyvärr inte, att det är et verktyg och inte underhållning. Och det är synd, för det kan ha allvarlige konsekvenser för barnets hälsa, båda fysisk och mentalt, barnets utveckling och ge allvarlige problemen med mobbing, ensamhet, ångest, depression och självmord förutom problemen med att fler barn behöver glasögon och får diagnoser, som ADHD och autism.

Jag jobbar med forskning inom hälsa och sjukdomar och hur dem två hänger ihop med vår livsstil, så jag ser tyvärr denna utveckling.

Det är ju såklart föräldrars ansvar, att inte ge barn mobiltelefoner och om dem gör, då utbilda barnen i att använda dem på rätt sätt. Men det är tyvärr långt ifrån alla som gör det.

Mina barn får frågan att lämna in sin telefon av vuxne på skolan i Hultsfred. Men mina barn har ingen telefon och kommer inte heller att ha det. Men dem känner sig fel och utanför, når dem mötes av vuxne på skolan som antar att alla barn har telefoner på sig. Denne antagning tycker jag inte är ok och den är inte hjälpsam.

Det har gjorts en väldigt bra dokumentär om sociale medier och mobilers påverkning på oss människa och hur negativt denne påverkning är, hur stor skada det kan göra. Dokumentären heter “The Social Dilemma” och har gjorts av människor, som känner Google, Facebook, Twitter och Snapchat inifrån.

Jag har sett filmen tillsammans med mina barn och den är mycket informativ!

Jag skickar länk till trailer på filmen här.

Jag skriver inte detta som kritik, men istället för att jag gärna vill hjälpa. Mina barn ser sina vänner försvinna in i en digital värld, som inte finns på riktigt och det bekymra mig som mamma mycket.

Jag hoppas, att ni vill se filmen och också visa/dela den till era vuxne och barn på skolorna i Hultsfred kommun. Om möjligt också gärna skicka den till alla föräldrar på skolorna.

Jag hoppas också, att ni vill försöka begränsa bruken av mobiltelefoner (på lektionstid och på rasterna) så mycket som möjligt.

Tack.

Siv


Inga svar ännu.

Varför finns det inte en lekplats på Albäcksskolan?

Inkom den

Hej!
Barn som kommer till Albäcksskolan från klass 6 på andra skolar, de är vana vid en skolgård med olika aktiviteter och en bra allsidig lekplats, vart dem har varit van vid att spela fotboll, basketboll, pingis, klättra, leka, vara kreative, aktiva och skapa sociala relationer.
Det finns inte en lekplats på Albäcksskolan och det tycker jag verkligen är synd och jag blev mycket förvånad över att upptäcka detta.
Blot för att det har varit sommarlov på 2 månader, det betyder inte att barn som är vana vid att leka på rasterna i kl 6, plötslig har blivit vuxna när de börjar klass 7
och inte mer vill vara aktiva. Dessutom kan också vuxne har stor glädja av att vara aktive, i stället för att sitta still en hel skoldag.

Därför vill jag be er ta med denna önskan om att barn i klass 7 (och såklart de andre klasser med) fortfarande får vara barn och får ha fler möjligheter att vara aktiva på rasterna på skolan, jag vill be dig ta med detta önska, när ni planera nya grejor på skolan.

Båda barn och vuxne behöver röra på sig varje dag, och det skulle vara en stor hjälp om ni inbjuder till det med att ha fler aktiviteter och sport och lek grejor att göra på rasterna.

Siv


Svar den

Hej Siv!

Det finns sedan tidigare beslut om avsatta medel i kommunens investeringsbudget för projektering och skapande av ny utemiljö vid Albäcksskolan.
Eleverna i elevrådet på Albäcksskolan har varit med och tagit fram förslag till vad de önskar ska finnas på skolgården. Detta underlag har funnits med när ritningar har tagits fram med förslag till utformning.

Utformningen av utemiljön är inte helt klart än men det arbetas med frågan och vi hoppas att utemiljön vid Albäcksskolan blir gjord så fort som möjligt för att skapa mer aktiviteter utomhus för eleverna.

Martin Snickars, barn- och utbildningschef

Vad kan vi föräldrar göra för att få en mobilfri skola i vår kommun?

Inkom den

Hej
Jag vet att man i Vimmerby kommun tar bättre hand om barn och unga, och att kommunen där tar på allvar doms ansvar, när dem har regler om att inte barn och ungdomar får använda mobiler på skolan. Det är så bra att se! Det är ju synd att inte Hultsfred kommun är med på det, det är ju synd att Hultsfred kommun lägger efter när det kommer till sina invånares välbefinnande och trygghet. Vad kan vi föräldrar göra för att också skulle kunna få en mobilfri skola i vår kommun? Hur många föräldrar ska vi vara som inte är nöjde med att se en skola med beroende barn, som är ensamma, som gör skada på sig själv och andra och som upplever grupptryck för att alla ska skaffa mobil och mobbning? Hur kan vi ändra detta? En demonstration? En signaturinsamling? Jag vill gärna veta vad det krävs?

Mvh. Siv


Svar den

Hej Siv
Skolorna har regler om hur mobiltelefoner får användas i skolan. Telefonerna samlas in för att inte störa undervisningen. Eleverna från årskurs 6 och uppåt använder sig av datorer i undervisningen för en mängd olika uppgifter i sitt skolarbete, bland annat för att ta kort på lärarens anteckningar och för att arbeta med uppgifter själva eller tillsammans med andra. Samhället har digitaliserats och där är inte förbud ett lämpligt sätt utan skolan behöver undervisa om hur man använder tekniken på rätt sätt. Digitaliseringen möjliggör en större informationsspridning och kunskapsdelning. Med nya digitala verktyg och nya arbetssätt får lärare fler möjligheter att levandegöra undervisningen och eleverna får chans att visa sina förmågor på fler sätt än tidigare. Skolan har en central roll i att bidra till att alla kan få nytta av digitaliseringens fördelar.

Med vänlig hälsning

Martin Snickars, barn-och utbildningschef


Svar den

Till Martin Snickers,

Du svarar inte på min fråga, så jag fråga igen. Vad kan vi föräldrar göra för att också skulle kunna få en mobilfri skola som dem har i Vimmerby i vår kommun? Hur många föräldrar ska vi vara som inte är nöjde med att se en skola med beroende barn, som är ensamma, som gör skada på sig själv och andra och som upplever grupptryck för att alla ska skaffa mobil och mobbning? Hur kan vi ändra detta? En demonstration? En signaturinsamling? Jag vill gärna veta vad det krävs för att få gjort en skola mobilfri?

Mvh. Maria


Svar den

Hej Maria!

Regeringen och utbildningsdepartementet arbetar just nu med förslag till förändringar i skolan för att förbättra trygghet och studiero. I förslaget finns med att införa mobilförbud under lektionstid. Mobilförbud på lektionstid har vi redan i Hultsfreds kommun förutom när läraren beslutar att eleven får använda sin telefon i undervisningen för att till exempel fotografera anteckningar på tavlan eller liknande.
Här kommer en länk till Regeringens information om pågående arbete:

Skolverket har också publicerat en del artiklar och följer forskning på området. Sammanfattning av forskningsunderlag kan du ta del på Skolverkets sidor:

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att tycka till om skolans ordningsregler och arbete. Eftersom vi har många skolor i kommunen så vill jag hänvisa dig till dina barns skola med förslag och synpunkter eftersom det kan se lite olika ut från skola till skola. Lyft frågorna på föräldramöte eller utvecklingssamtal. Du kan även kontakta lärare/mentorer eller skolans rektor med förslag.

Med vänlig hälsning

Martin Snickars, barn- och utbildningschef


Svar den

Brev från rektor på Albäcksskolan:

“Hej!

Det har kommit till vår kännedom att det startats olika konton på TikTok där elever på skolan läggs ut på bilder utan att själva veta om det. Det kontot som vi fick vetskap om igår heter: alback_par och syftet med kontot är att vem som helst kan kommentera två namn som man vill se som ett par och då lägger ägaren till kontot ut bilder på dessa i en film. Flera elever uttryckte att de kände sig ledsna, kränkta och sårade av detta. Mentorer och lärare pratade i alla klasser om detta under gårdagen vilket också gav effekten att kontot togs bort. Vi önskar att ni vårdnadshavare också pratar med era ungdomar om rätt och fel på sociala medier, vad man får göra och vad man inte får göra. Det är tyvärr så att det förekommer mycket kränkningar i dessa grupper och på de olika forum som finns. Vi behöver tillsammans jobba för att skapa en större medvetenhet och förståelse för hur det man gör på sociala medier kan uppfattas och vad som är tillåtet och inte. Vi i skolan fortsätter att prata kring detta och hoppas att ni också gör detta hemma. Be gärna ditt barn visa dig sina konton och vad den följer så att du får en förståelse och känsla för hur sociala medier fungerar idag om du känner att du inte är en del av den världen just nu.

Tack för hjälpen och ett gott samarbete!

Personalen på Albäcksskolan ”

Hur är detta ok? På en skola vart vi skickar vår barn och ungdomar i god tro? Och det är vad som händer? Det är inte ok alls! Vi behöver ta hand om detta problem. Vi behöver att skolan tar ansvar. Vi behöver att skolan blir mobilfri.

Med vänliga hälsningar

Karin


Svar den

Hej Karin!

Skolan arbetar med att lära eleverna hur man hanterar sociala medier och vad som är rätt och fel. Att förbjuda mobiltelefoner på skoltid gör inte att mobiltelefoner och sociala medier försvinner under resten av elevernas tid på kvällar och helger.
Därför är det viktigt att skolan gör precis som de gör, det vill säga lär eleverna hur man använder sociala medier på rätt sätt. Du får gärna ställa fler frågor till skolans mentorer eller rektorer för att få mer insyn i skolans arbete.

Med vänlig hälsning

Martin Snickars, barn- och utbildningschef


Svar den

Hej!

Vi borde göra Albäcksskolan mobilfri, som dem har gjort på Astrid Lindgren skolan i Vimmerby. Det fungera så jätte bra och ungdomarna mår mycket bättra socialt. Jag hoppas att Hultsfred kommun kommer att göra det samma.

Jenny


Svar den

Jag skulle önska, att ni vill prioritera det stora och snabbt växande problem, som mobiltelefoner och den digitala värld utgör för våra barn och ungdomar i Hultsfred kommun. Barn och unga är vår framtid och dem håller på att försvinna. Det är så synd och det går så snabbt. Mobiltelefoner är bevisat lika beroende som alkohol ock tobak. Men barn får mobiltelefoner från en yngre och yngre ålder och blir mer och mer beroende. Vi vuxna är dem ända som kan stoppa denna dåliga utveckling. Och vi behöver att ta ansvar. Vi behöver göra vår skolor i kommunen mobilfria. Det är det enklaste sätt att ta ansvar, så vi undviker att detta blir ett större problem än det redan är.

Vi är många föräldrar som är oroliga och vi behöver få fokus på detta. Jag hoppas att ni vill hjälpa att ta hand om våra barn och göra vår skolor mobilfria.

Silja


Svar den

Siv skriver något väldigt viktigt. Hoppas skolorna på alla stadier inkl. gymnasiet genomför att samla in mobilerna varje morgon och återlämna vid skoldagens slut.

Smålänning

Går det att införa förbud mot mobiltelefon i skolan eller införa mobilfria dagar?

Inkom den

Hej!
Jag är mamma och har flera barn i olika ålder, som går på olika skolor i kommunen. Jag ser hur ensamma många barn är i dag och det gör mig ledsen. Jag vill mycket gärna hjälpa mina barn till att få kompisar och jag vill också gärna hjälpa andra barn jag ser.

Men problemet är att många barn är beroende av mobiltelefoner, så att dem inte har tid att leka eller vara med kompisar. Jag skulle be er att ta lite ansvar för denna utveckling, för det är verkligen inte bra för barnen. Det är dem som förlorar.

En möjlighet kunna vara, att man inte får använda mobiltelefoner på skolan, precis som man gör med andre beroendegrejor som alkohol och droger. Eller en annan möjlighet att man har 1 eller 2 mobilfria dagar i veckan på skolan, för att stötta den sociale interaktion mellan våra barn och ungdomar.

Jag hoppas att ni vill ta detta på allvar och sätta in på detta innan vi på riktigt börjar se konsekvenserna av detta problem.

Tack på förhand.

Mvh. Maria


Svar den

Det finns ordningsregler på grundskolorna för hur mobiltelefoner hanteras.
Det är tillåtet att ta med sig mobiltelefon till skolan men den får endast användas om läraren tillåter det.

Det är många vårdnadshavare som känner att det är en trygghet att kunna få kontakt med sitt barn på vägen till eller från skolan/fritidshemmet vid behov.
Däremot tillåts inte mobiltelefoner i klassrummet eftersom det kan störa undervisningen.
På högstadiet får eleverna använda mobiltelefoner när det är raster men inte på lektionstid. För mer information om hur det fungerar på en enskild skola så hänvisar jag till elevernas lärare eller mentor.

Med vänlig hälsning

Martin Snickars, barn-och utbildningschef

Körhastigheten i Silverdalen

Inkom den

Det är fortfarande ett stort problem med körhastigheten i Silverdalen, särskilt på Storgatan, på sträcken mellan Vinkelgatan och Mejerigatan. Det finns ingen typ av farthinder och det är tydligen alltför frestande för många att hålla hastighetsgränsen. Vägen är mycket lång och helt rak och används ofta som en racing bana vart bilar och lastbilar övertar varandra.

På denna väg bor både gamla människor och barn som går till och från skolan. Kan vi få sänkt hastighetsgränsen till 40 km/t, som dom har i Mariannelund? Under sommaren har jag rest mycket i Sverige och i nästen alla orter finns det farthinder och hastighetsbegränsning till 40 km/t i orterna. Det känns väldigt konstigt, att det är säkerheten inte prioriteras mer i Silverdalen sammanställt med så många andre ställen. Och det känns väldigt synd.

Det skulle vara till stor hjälp om vi kan göra tilltag, så att bilförare kan se att de befinner sig i en tätort och sakta ner hastigheten.

Det skulle vara bra med chikaner, som det finns i Mariannelund eller rondell. Det finns 2 platser på vägen när man kommer från Hultsfred, där det skulle vara ett bra ställe med chikan eller rondell. Det ena ställe är vid “Silverstoppet” (Sågstugavägen) och det andra är vid Borggatan vid Repex Bilverkstad.

Jag har själv barn, och är orolig när de korsar vägen eller bara går vid vägen. Jag har också pratat med många andra i Silverdalen som också är oroliga över vägen och önskar mer säkerhet. Vi skulle alla vara mycket tacksam om ni kan hjälpa med skyltar, chikan och rondell, så vi kan förebygga olyckor i Silverdalen.

Tack på förhand.

Siv


Svar den

Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) har ett uppdrag att se över hastigheterna i alla tätorter i både Hultsfred och Högsby kommuner. Det gäller såväl kommunala gator som Trafikverkets genomfartsvägar. I det arbetet ingår också att planera och utföra fysiska åtgärder.

Arbetet stannat av på grund av att de föreslagna åtgärderna i den ort som var först ut har överklagats i två omgångar. Efter den senaste överklagan valde ÖSK att själva överklaga till nästa instans. Sammanfattat kan man säga att de som överklagar inte vill ha hastighetssänkningar (vilket vi som jobbar med frågan anser är nödvändigt av bl.a. de skäl du nämner samt att politiken är eniga om att så ska ske) och den myndighet (Länsstyrelsen) som hanterar överklagan har inget att erinra om hastighetssänkningarna men de kräver att varje gatusektion ska utredas i detalj innan vi får besluta om åtgärder. Vi (ÖSK) anser att det är orimliga krav att varje gatusektion ska utredas i detalj innan beslut kan fattas om hastighetssänkning. Därför har vi överklagat ärendet till nästa instans som är Transportstyrelsen.

Hela ovanstående process har bromsat upp tidplanen för övriga orter, tyvärr.

Tony Bohlin, förbundschef ÖSK

Varför går det inte att följa kommunfullmäktige digitalt?

Inkom den

Hej!
Om jag inte minns rätt så har det diskuterats att kunna följa kommunfullmäktige digitalt? Borde inte detta ske 2021 i Hultsfred? Känns väldigt gammaldags att inte kunna följa som kommuninvånare! Vad är problemet? Vi kan följa det mesta runt om digitalt men inte så enkelt som våra politiker lokalt?? Skärpning och kom igen nu! Det är år 2021.

Hampus


Svar den

Hej Hampus!
Det stämmer att denna önskan diskuterats länge och väl. På grund av pandemin har vi  tvingats att dels banta antal ledamöter i kommunfullmäktige sen övergå till möten på distans. När vi nu ser ut att kunna återgå till mera normala möten och dessutom i nya lokaler så är så klart tanken att kunna börja med digitala sändningar med bra utrustning som också är viktigt. Vill också säga att under denna pandemitid så har man kunnat begära en länk för att kunna följa mötena via Teams.

Tomas Söreling, oppositionsråd Hultsfreds kommun


Svar den

Hej Hampus
Inriktningen är att det ska gå att följa fullmäktiges möten på distans. Kommunkansliet håller på och se över vilka tekniska plattformar som finns och vilken teknisk utrustning som behövs, vilket borde göra det möjligt att få ett beslut och en uppstart under nästa år.

Lars Rosander, kommunalråd Hultsfreds kommun