Ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridning inom vård och omsorg

Stillbild filmUlrika Reinholdsson och Åsa Karlsson berättar om hygienrutiner för anställda inom vård och omsorg.

Vård och omsorgen i Hultsfreds kommun arbetar alltid med basala hygienrutiner. Just nu är detta extra aktuellt, och därför åker undersköterskorna Ulrika Reinholdsson och Åsa Karlsson runt och träffar all personal i mindre grupper, och berättar om hygienrutiner och skyddsutrustning. Från och med idag kommer även visir att användas vid arbete nära brukare som en extra åtgärd för att skydda brukarna från eventuell smitta.

Hittills har bemanningens timvikarier och de som går på arbetsmarknadsåtgärder fått utbildningen, och nu håller man på och träffar personalen inom boenden och hemtjänst. Inför sommaren ska även sommarvikarierna få utbildningen.

– Vi påbörjade detta arbete redan innan coronapandemin, men den gjorde det så klart extra angeläget att repetera de basala hygienrutinerna. I utbildningen som nu genomförs informerar man även om kompletteringar till de basala hygienrutinerna samt den skyddsutrustning som nu är aktuell. Det känns tryggt att all personal, även den ordinarie, får den här extra repetitionen, säger Ann-Gret Sillén, socialchef.

Hultsfreds kommun följer Folkhälsomyndighetens och Region Kalmar läns rekommendationer för att minska risken för smittspridning.

De basala hygienrutinerna som innefattar handsprit, förkläde och handskar, ska alltid användas vid arbete nära brukare. Som en extra åtgärd för att skydda våra brukare har ett tillfälligt tillägg gjorts till de basala hygienrutinerna som innebär att personalen även kommer att bära visir vid brukarnära arbete från och med idag tisdag. Undantag kan göras med vissa brukare utifrån en individuell bedömning, då till exempel munskydd kan användas istället.

Vid misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 eller annan smittsam sjukdom hos en brukare används ytterligare skyddsutrustning för att skydda personalen från smitta. Där ingår bland annat långärmat förkläde, handskar, visir och ibland munskydd, beroende på smittan.

Det är också viktigt att ta på och av all utrustning på ett speciellt sätt, vilket gås igenom vid utbildningstillfällena.

Utbildningarna är en åtgärd som socialförvaltningen gjort för att minska risken för smittspridning inom vård och omsorg.

– Jag vill tacka all personal inom vård och omsorg. Ändrade rutiner stärker en god trygghet, såväl för den enskilde som för vår personal. Nu hjälps vi åt! säger Per-Inge Pettersson, socialnämndens ordförande.

Se hur vi arbetar kring basala hygienrutiner här:

 

Se en kortare variant av genomgången samt tack till personalen här: