Virserumssjön, Virserum

Platshållare för bildspel

Lättillgänglig sjö med många fiskarter som har ett bra gösfiske med utvecklingsmöjligheter.

Fiskarter:
Abborre, gädda, gös, mört, braxen, sarv, benlöja, sutare, sik, siklöja, lake, öring, röding, regnbåge

Enkla sjödata
Sjöstorlek: 130 hektar
Maxdjup: 24 meter
Medeldjup: 5,3 meter

Tips för…
Nybörjaren: Prova att meta gädda och gös med betesfisk.
Proffset: Gösen är ett superintressant mål.
Upptäckaren: Ismete efter storgös

Virserumssjön är en djup och närningsfattig sjö som ligger intill Virserums samhälle. Sjön och bygden är vacker och har mycket att erbjuda turister kring sportfiske, natur och kultur. Runt sjön finns ett stort antal stugor och tomter som försvårar tillgängligheten något från land. Omgivningen domineras av barrskog, men det finns lövskog på vissa platser.

Vattenvegetationen är gles och består av säv, bladvass, näckrosor och gäddnate. Stränderna är till största delen fasta och består av sten och hällar. Det finns tre öar i sjön, vilka samtliga hyser stugor. I norra delen finns ett utlopp till Virserumsån som rinner genom Virserums tätort. I sjöns östra del finns två badplatser.

Fisket i Virserumssjön

Virserumssjön har mycket spännade fiske att ta del av och sjön kan utvecklas till en fantastisk sportfiskesjö. Fisket är sedan länge fritt i sjön. Detta tillsammans med sjöns läge gör att alla fiskeintresserade kan utnyttja sjön, även vid kortare fiskepass. Många utsättningar av olika fiskarter har gjorts i sjön, men sportfisket efter dessa arter har inte varit speciellt omfattande.

Ett fiske som kommer alltmer är sportfisket efter gös. Gösen kommer från den närliggande Hjortesjön där fisk har satts ut vid ett par tillfällen. I nuläget vet man inte om gösens reproduktion fungerar bra i Virserumssjön, men mycket tyder på det eftersom man har fångat gösungar på nät i sjön. Gösen en är fiskart som gynnas av varma somrar och med den pågående klimatförändringen så blir det intressant att följa gösfisket i sjön under kommande år. Sportfisket efter gös är bra i sjön och det fångas fisk på både spinn och met.

Bra områden att söka gösen är runt öarna, där djupbranter finns. I juli 2007 togs en gös på 8,5 kg på vobbler i sjön och det har fångats flera fiskar över 6 kg. Där man kommer åt från land går det att bottenmeta gös med betesfisk. Förutom gös kan man fånga abborre och gädda på spinn och mete, även de runt öarna.

Norra delen av sjön är mest lämplig för landfiske, eftersom den inte har så mycket tomter, och här kan man meta braxen, mört, sutare och sarv. Landplatser finns nära samhället från åmynningen och västerut. Förr var Virserumssjön känd för sitt fina braxenmete och detta gäller även idag då det finns stor fisk. Bottenmete med lövmask och maggots är en bra metod för att fånga braxen. Ål och lake fångas på mete ibland. Röding och regnbåge har satts ut och ibland fångas det någon enstaka fisk även av dessa arter.