Vill du bli familjehem?

Små bebisfötter i ett hjärta av händerSmå bebisfötter i ett hjärta av händer

Alla barn kan av olika skäl inte bo i sin biologiska familj. Då kan de behöva flytta till ett familjehem, för en kortare eller längre tid.

Att vara familjehem åt ett barn kan ge otroligt mycket glädje och meningsfullhet, samtidigt som det kan vara en utmaning. Som familjehem behöver du kunna samarbeta med socialtjänsten, vårdnadshavare, skola, sjukvård med flera. Du behöver ha en trygg och stabil familjesituation vilket är en förutsättning för att kunna ge ett barn en tryggad uppväxt. Därutöver krävs det ett stort engagemang och tålamod, kryddat med mycket kärlek. Känner du att detta är en beskrivning av dig? Ta då kontakt med oss för att få ytterligare information.

Som familjehem åt Hultsfreds kommun får du:

  • Handledning
  • Utbildning
  • Temakvällar
  • Ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning