Vilka försäkringar gäller?

Utöver de lagstadgade försäkringarna omfattas du som anställd även av de kollektivavtalade försäkringarna.

Här kan du läsa mer om vilket försäkringsskydd som finns om du skulle skadas på arbetsplatsen, på vägen till och från arbetet eller om du skulle bli sjuk under en längre period.

Vad får jag i sjukpenning från Försäkringskassan?

Ersättningskollen är en hemsida där du enkelt kan räkna ut vad du får i sjukpenning från Försäkringskassan och oss från 15:de sjukdagen.

Du kan se vad det skiljer på om; du är sjuk, råkat ut för ett olycksfall på fritiden eller fått en arbetsskada.

Det är Försäkringskassan, AFA Försäkringar och Svensk Försäkring som står bakom hemsidan.

Skada på anställds eller brukares egendom

Skada orsakad av anställd på vårdtagares egendom

  • Kontrollera försäkringar, i första hand ska hemförsäkringen ersätta skadan.
  • För självrisken eller om det inte finns några försäkringar som täcker kostnaden står arbetsgivaren för detta (tas på resp. konto), om inte arbetstagaren genom uppsåt eller grov oaktsamhet orsakat skadan. I sådant fall får den anställde själv stå för kostnaden.

Skada orsakad av vårdtagare på anställds egendom
Kontrollera försäkringar, i första hand ska hemförsäkring ersätta skadan.

  • Finns inga försäkringar som täcker kostnaden står vårdtagaren för kostnaden.
  • Vägrar vårdtagaren betala står kommunen för kostnaden.

 

Försäkringar

AFA Försäkring är vår försäkringsadministratör. Vid längre tids sjukdom eller vid arbetsskada kan ersättning utbetalas från någon av våra försäkringar.

Avtalsgruppsjukförsäkning (AGS)
När du varit sjuk i mer än 90 dagar får du ett vykort från din försäkringshandläggare, om att du kan ha rätt till AGS. Gå in på AFA Försäkring och gör din ansökan där. Har du e-legitimation kan du följa ditt ärende från anmälan till utbetalning. Du kan antingen scanna in kopia på läkarintyg eller skicka in dem med post till AFA Försäkring. Tänk på att det ska vara kopior.

Ersättningen du får från AFA Försäkring motsvarar de 10% som du fått i sjuklön från oss fram till den 90:e sjukdagen.

Särskild AGS-KL förmån
En ny försäkringsförmån, Särskild AGS-KL förmån gäller från och med den 1 juni 2018. Den gäller dig som är anställd i kommun, landsting, region eller vissa kommunala bolag (tidigare medlemmar hos Pacta) som omfattas av kollektivavtalet ”Allmänna bestämmelser”. Förmånen innebär att du kan få ersättning från oss om du har fått ett beslut ifrån Försäkringskassan om att de inte längre betalar ut sjukpenning till dig.

Arbetsskadeförsäkring (TFA)
Om du råkar ut för en arbetsskada ska Försäkringskassans arbetsskadeanmälan fyllas i. Det gör du tillsammans med din chef. Du ska också fylla i en arbetsskadeblankett från AFA Försäkring. Länk till den elektroniska blanketten hittar du under ’se även’ i slutet på artikeln. Oavsett om du varit sjuk eller inte på grund av arbetsskadan ska dessa fyllas i.

Om AFA Försäkring godkänner arbetsskadan får du ersättning för extra kostnader som uppstått i samband med olyckan, tex mediciner, läkarvårdskostnader mm. Tänk på att alltid spara kvitton då dessa ska bifogas. Olyckor före 2012-04-01 har ett karensbelopp på 599 kr. Olyckor efter detta datum har inget karensbelopp.

Olycksfall som inträffat from 2012-04-01 ger numera även ersättning för skadade glasögon, hörapparater och proteser.

Försäkringen gäller även till och från arbetsplatsen, med vissa förbehåll.

Försäkring vid dödsfall (TGL)
Vid dödsfall kan de efterlevande få ersättning och begravningshjälp till dödsboet från Tjänstegrupplivförsäkring, TGL. För mer information klicka på länken till AFA:s hemsida nedan.

Skandias gruppolycksfallsförsäkring
Du har även möjlighet att få en privat gruppförsäkring via Skandia. Du bygger ihop den själv genom att välja på Olycksfallsförsäkring, Trygghetskapital, Livförsäkring, Barnförsäkring, Sjukförsäkring och Privatvårdsförsäkring. Mer information och ansökan gör du genom att klicka på länken för Skandias gruppförsäkring nedan.

Du som är nyanställd på månadslön i minst 6 månader får automatisk försäkringen kostnadsfritt under dina 3 första månader hos oss.

Vid kontakt med Skandia ska Avtal/Enhet uppges, vilket är 15307 – Hultsfreds kommun.