Publicerad: Uppdaterad: 2023-01-10 10:25

Viktigare lagar och förordningar

Bild av Sveriges rikes lag

Skriften innehåller ett urval av de lagar och förordningar som trätt i kraft, både sådana som är helt nya och ändringar i befintliga.

Om du vill veta mer om propositioner, lagar och förordningar hittar du information på www.lagrummet.se