Vena

Utsikt över mack och kyrka i Vena

I Vena finns bensinmack, bygdegård, skola, äldreboende och den fristående sparbanken Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank.

Vena omnämns 1337 (“sank ängsmark”). I Vena tätort har det funnits bebyggelse åtminstone sedan 1300-talet. Här låg Malmroten, platsen där socknens sjö- och myrmalm samlades in för att transporteras till järnbruken. Storebro bruk i Vimmerby kommun hade rätt att ta sjömalm ur sjöarna Hulingen och Versjön med flera.

Vena kyrkby har bevarat sin karaktär av jordbruksby med Käreby och Främsteby som centrala områden. Flera vägar strålar samman i Vena och här hölls marknader under långa tider.

Vena har den största landsortskyrkan i stiftet och är ett av de tidigaste exemplen på nygotik i svensk arkitektur. Kyrkan byggdes 1797-99. Den tidigaste kyrkan uppfördes troligen på 1100-talet på samma plats som dagens kyrka.

Borgekulle vid Blaxhult är en fin fornborg. Den ligger på berget och på åsryggen nedanför vägen ligger fyra förhistoriska gravar.

Visböle by är en unik bondby av medeltida radbytyp. Före 1700-talet levde man här i storfamilj. Utvecklingen under 1700-talets början medförde att befolkningen ökade kraftigt. Ursprungsgårdens bytomt och åkrarna styckades radvis i den nya ägoindelningen. Den äldsta gården i byn är från början av 1700-talet. Byn ligger vackert på en kulle med utsikt över dalgången med den ålderdomligt småskaliga av åkrarna.

Dalsebo by ligger i ett landskap med åkrar och vägar som har likheter med det sena 1700-talets landskap. Byn, som skiftades 1771, ligger kvar på den gamla bytomten. Här finner du en levande landsbygd med aktivt jordburk. En väderkvarn från 1800-talet är numera museum.