Vena fritidshem

Välkommen till Vena fritids! Varje dag är det full aktivitet bland alla elever på vårt fritidshem. Vi erbjuder en meningsfull stimulerande och utvecklande fritid som utgår från barnens individuella behov och intressen och stödjer dem i deras utveckling. Eleverna delas stundtals in i åldersblandade grupper vilket möjliggör en större kamratkrets. Olika dagar sysselsätter sig barnen med olika aktiviteter som är väl förankrade i lgr-22. Vena fritids bedriver sin verksamhet i bygdegården men även i vår fina utemiljö.

Morgonomsorg

Öppning sker från kl. 05.45

Frukost serveras i skolans matsal kl. 07.00-07.20

Mellanmål

Mellanmål serveras i skolans matsal eller om vädret tillåter utomhus klockan 14.00

Stängning

Stängning sker 17.30