Publicerad:

Vem kan hjälpa mitt företag att utvecklas och växa?

Besökare på finansieringsdagen

Eftermiddagen på Campus Hultsfred vände sig till företagare i Hultsfreds och Vimmerby kommuner. Sex offentliga finansiärer fanns på plats för att besvara frågan. När kommunerna och finansiärerna presenterat sig informerade Länsstyrelsen om Landsbygdsprogrammet. Efter styrkande kaffetår gavs möjlighet till enskilda samtal med finansiärerna.