Vatten- och avloppsplan

Vatten- och avloppspolicyn är antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14  §151

Vatten- och avloppsplanen är antagen av kommunfullmäktige 2018-05-28 § 66

VA-huvudmannen genom Östra Smålands Kommunalteknikförbund samordnar VA-planeringen i kommunen och ansvarar för att styrdokument avseende VA-planeringen regelbundet diskuteras och vid behov uppdateras. För mer information och uppdaterade handlingar klicka på länken nedan

VA-plan och VA-policy