Varför får jag ett löneavdrag med 1,4 vid sjukdom?

Vi har olika ledighetsfaktorer för tjänstledighet(tjänstledighetsfaktor) och semester(semesterfaktor). Till tjänstledighet räknas även sjukdom. Faktorerna finns till för att din ledighet ska bli rättvis. Oavsett hur du arbetar ska det gå åt 20 semesterdagar till 4 veckors semester. Och om du är tjänstledig eller sjuk ska det gå åt 28 kalenderdagar till 4 veckors frånvaro.

Så här beräknas faktorn

Semester – ta antal arbetsdagar i ditt schema, dividera (/) det med antalet veckodagar, måndag till fredag under schemaperioden.

Tjänstledighet – ta antal arbetsdagar i ditt schema, dividera (/) det med antalet veckodagar, måndag till söndag under schemaperioden.
Du kan också ta semesterfaktorn multiplicerat (*) med 1,4.