Vård- och omsorgscollege – en yrkesutbildning för dig som vill bli undersköterska

bild på hjärt- och lungräddningHjärt- och lungräddning
Platshållare för bildspel

Ett yrke där man jobbar nära andra människor som är i behov av hjälp och stöd inom äldreomsorg, funktionshinder, sjukvård och psykiatri.

Vård- och omsorgscollege är en certifierad samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Det innebär ett samarbete mellan skolan som du går på, arbetsgivare och fackförbund. Det samarbetas bland annat kring frågor som rör utbildningens innehåll, APL- arbetsplatsförlagt lärande, handledarutbildning och validering. Allt detta för att du ska ha rätt förutsättningar för att få jobb efter din utbildning, kunna utvecklas vidare på din arbetsplats och vara en bra medarbetare för dina kollegor och de brukare eller patienter som du möter i ditt arbete.

När du går en utbildning inom vård- och omsorgscollege får du den kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren. Här har alla chansen att tycka till och på så sätt formas utbildningen efter hur arbetslivet faktiskt ser ut. Det gör dig attraktiv!

När du läst en hel utbildning och dessutom uppnått en viss poängnivå får du ett diplom från Vård- och omsorgscollege. Diplomet kan du använda när du ska söka jobb. Då ser arbetsgivaren att du har gått en bred utbildning som håller hög kvalité och som är anpassad efter verksamhetens behov.

Heltidsstudier delvis på distans. Utbildningen är upplagd med tre dagar i veckan enligt en studieplan, där man träffas i skolan för föreläsningar, handledning, praktiskt arbete, diskussioner och redovisningar i studiegrupper eller helklass. Övrig tid är eget lärande, aktivt sökande av kunskap och inlämningsuppgifter. Upplägget innebär att du kan arbeta till viss del under utbildningstiden. Förutom de 4 veckor under varje termin som det är APL- arbetsförlagt. Då krävs att du är full tid på din APL-plats

Utbildningslängden beräknas till 1 1/2 år, 1500p. I det ingår att göra ett godkänt gymnasiearbete på 100p. för att få vård-och omsorgscolleges diplom.

Behörighetskrav: Grundskolekompetens eller motsvarande

Programkurser

Svenska 1                                     100p.

Samhällskunskap 1a1                    50p.

Vård-och omsorg 1                      200p.

Medicin 1                                     150p.

Hälsopedagogik                           100p.

Vård- och omsorg 2                     150p.

Etik och människans livsvillkor     100p.

Psykiatri 1                                     100p.

Psykologi                                       50p.

Specialpedagogik 1                      100p.

Vårdpedagogik                             100p.

Fördjupning                                 200p.
väljs inom 3 av nedanstående områden

  • Äldreomsorg
  • Funktionshinder
  • Psykiatri

Gymnasiearbete                          100p.

Sammanlagt 1500p

Länk till VO College  https://www.vo-college.se