Vård och omsorg

händer bildar hjärta

Det finns olika former av stöd och hjälp för dig som behöver det. Det kan handla om en funktionsnedsättning från födseln, som kommit senare eller med åldern. Du behöver ansöka om vissa insatser. Det finns också andra tjänster och aktiviteter som du inte behöver ansöka om, och som du kan läsa mer om här.

Så ansöker du om vård eller omsorg

Vård eller omsorg kan till exempel vara hemtjänst eller en plats på ett särskilt boende.

För att ansöka om vård eller omsorg vänder du dig till våra biståndshandläggare. Du kan fylla i pappret för att ansöka nedan och skicka in till oss, men det går också bra att ringa.

Blankett – Ansökan om vård och omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen

Kontakt – Biståndshandläggare | Hultsfreds kommun

Så ansöker du om stöd eller hjälp enligt LSS

Vissa funktionsnedsättningar ger dig rätt att ansöka om stöd eller hjälp enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

För att ansöka om stöd eller hjälp enligt LSS vänder du dig till våra LSS-handläggare. Du kan fylla i pappret för att ansöka nedan och skicka in till oss, men det går också bra att ringa.

Blankett – Ansökan om LSS-insatser

Kontakt – LSS-handläggare | Hultsfreds kommun

Du kan få mer information via menyn till vänster eller via länkarna nedan:

Hemtjänst, trygghetslarm & stöd till anhöriga | Hultsfreds kommun

Boende för äldre | Hultsfreds kommun

Matsedel vid boenden inom äldreomsorgen | Hultsfreds kommun

Fritid för äldre | Hultsfreds kommun

Stöd i vardagen | Hultsfreds kommun

Stöd vid långvarig psykisk funktionsnedsättning | Hultsfreds kommun

Stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) | Hultsfreds kommun

Grupp- och serviceboenden | Hultsfreds kommun

Daglig verksamhet Framsteget | Hultsfreds kommun

Rehabilitering, habilitering & hjälpmedel | Hultsfreds kommun

Hemsjukvård | Hultsfreds kommun

Avgifter inom vård och omsorg | Hultsfreds kommun