Validera text – förstår dina läsare vad du skriver?

Att vara tydlig och begriplig är viktigt. Det ställer krav på hur vi uttrycker oss, inte minst i de texter vi skriver. Till hjälp för att skriva lätt och begripligt finns verktyget Valideratext i word.

Vad är Valideratext?

Valideratext är ett verktyg som hjälper dig att skriva enkelt och med god läsbarhet, det vill säga klarspråk. Du får hjälp att välja rätt facktermer och undvika ord och uttryck som är svåra eller ålderdomliga. Vet du att Hultsfreds kommun har som mål att våra texter inte ska överstiga LIX-talet 45?

LIX står för läsbarhetsindex och är ett mått på hur avancerad en text är. LIX-talet beräknas efter ett system där antalet långa ord och antalet meningar i texten viktas mot antalet ord i hela texten.

LIX-tal för texter av olika slag

  • Under 25- Barnböcker
  • 25 till 30- Enkla texter
  • 30-40- Sakinformation, till exempel Wikipedia
  • 40-50- Facktexter
  • Över 60- Svåra facktexter/forskning/avhandlingar

Hur gör jag för att använda verktyget i word?

När du är klar med din text och du vill kolla den kan du göra enligt följande:

Alternativ 1
Gå till menyn och klicka på ”Granska” välj ”Validera text” som dyker upp längst ut till höger, se bild

bild på vart du hittar verktyget "Validera text" i word

Alt 2
Högerklicka på musen. En meny dyker upp, längst ner hittar du Validera text

Här finns instruktionsfilmer som visar hur du kan använda verktyget.