Välen, Stora Hammarsjöområdet

Platshållare för bildspel

Regnbågssjön där alla kan uppleva vildmarken och utöva sportfiske.

Fiskarter:
Regnbåge

Enkla sjödata
Sjöyta: 18 hektar
Maxdjup: 14 meter
Medeldjup: 3 meter

Tips för…
Regnbågsfiske passar alla och fisket i Välen är avstressande i den lugna miljön. Handikappanpassat vatten.

Fiskekortförsäljare:
Frendo (Preem), Hultsfred, 0495-100 98
Frendo (INGO), Målilla, 0495-200 06
Lundhs Hund-Jakt-Fiske, Hultsfred, 0495-412 95
Hultsfreds Turistbyrå, 0495-24 05 05

Båtkort löser du på FRENDO (Preem), Hultsfred eller FRENDO (Statoil), Målilla

Välen ligger mitt i Stora Hammarsjöns FVO, ca 7 km sydväst om Hultsfred. Sjön förvaltas av SFK Kroken som regelbundet gör utsättningar av regnbåge. Man hittar till sjön om man kör in mot avfallsanläggningen Kejsarkullen från väg 34. När man har passerat järnvägen så är det skyltat Välen rakt fram och sedan följer man bara skyltningen. Parkera kan man göra då man kommer fram till sjön. Det är mycket bra ordnat runt sjön med bryggor, vindskydd, grillplatser och stigar. Fisket är handikappanpassat med handikappbrygga och -toalett.

Välen är en näringsfattig sjö som omges av tall- och granskog. Stränderna är steniga och på vissa håll dominerar myrmarker med gungfly. Mossa, pors, lingon och blåbär dominerar markskiktet runt sjön. Växtligheten i sjön är gles med starr, vattenklöver och näckrosor.

Fisket i Välen

Fisket i Välen är lätt att bedriva för alla, oavsett förkunskaper. Runt hela sjön finns en vandringsstig och det finns gott om platser att fiska på. Sjön är lättvadad med vadarstövlar och vadarbyxor eftersom den är långgrund och bottnen är fast av sand och grus. Då sjön är relativt stor lönar det sig att prova runt på olika platser och med olika metoder. Flytring är tillåtet att använda och detta kan vara effektivt då fisken går långt ut i sjön.

Vissa dagar går metet bäst och andra dagar spinnfisket. Meta kan man göra med både bottenmete och flötmete och bra platser för detta fiske är på hela östra sidan. Bra fiskeavstånd ut från land är vissa dagar 10 meter och bra beten är mask och räka. Ibland går fisken längre ut från land och då kan man flötmeta med ett tyngre flöte och därmed kasta längre.

Spinnfiske fungerar bra med små färgglada skeddrag eller spinnare. Västra sidan av sjön är bra för spinnfiske. Vill man så finns det båtar att hyra och då kan man både spinnfiska och flugfiska från båt. Ofta ser man regnbågar som vakar och hoppar i ytan och detta ska man hålla uppsikt på.

Det finns gott om abborre och gädda i sjön, så dessa arter kan man få under fisket efter regnbåge. Det finns även siklöja i sjön. De är bra byten för gäddan som kan växa sig stor. Ibland får man en och annan braxen på mete.