Val vart fjärde år

Val till riksdag, region och kommun äger från och med 2014 rum den andra söndagen i september vart fjärde år. Kommunstyrelsen och nämnderna väljs indirekt genom att utses av fullmäktige. Fullmäktige väljs för tiden 15 oktober valåret till 14 oktober fyra år senare.

För mandatperioden 2023-2026 har fullmäktige följande sammansättning

Fullmäktige väljer kommunstyrelse och nämnder på sitt decembersammanträde valåret. Till skillnad från fullmäktige tillträder kommunstyrelsen och nämnderna först 1 januari året efter valåret. Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden, trafiknämnden, valnämnden, Östra Smålands Kommunalteknikförbund, revisionen och de kommunala bolagen väljs på fyra år.