Val av förskola

Bild av vägskyltar mot blå himmelVal av förskola

När du ansöker om plats i förskola kan du ange önskad förskola. Finns det plats så får du erbjudande om en plats på just den förskolan. I annat fall får du erbjudande om plats på annan förskola. Du kan då ställa dig i kö för att byta vid ett senare tillfälle.