Publicerad: Uppdaterad: 2022-03-07 19:12

Vad tycker du om individ- och familjeomsorgen? För att bli lite bättre varje dag vill vi veta vad du tycker!

Kvinna på en balkong som håller i en mobilFoto: Maria Helander

Varje år gör individ- och familjeomsorgen (IFO) en undersökning för att ta reda på vad som fungerar bra och mindre bra inom verksamheten. Resultaten används som underlag för att kunna bli lite bättre varje dag!

Undersökningen är också ett viktigt verktyg för att få kunskap om hur de som är i behov av stöd upplever kvaliteten på stödet och om individ-och familjeomsorgen arbetar på ett bra sätt. Frågorna är enkla och tar bara en kort stund att svara på. Undersökningen är anonym och en sammanställning av resultatet redovisas för socialnämnden.

Har du ett pågående ärende hos individ-och familjeomsorgen kommer du att få ta del av enkäten via din handläggare under vecka 41-43. Dina svar är viktiga!