Utveckling och satsningar i Hultsfred

Vy över Kvarteret BatterietVy över Kvarteret Batteriet.

Nu öppnar Hultsfreds kommun upp för utvecklingsmöjligheter vid vår absolut mest attraktiva entré. Satsningarna låter inte vänta på sig.

Välkommen till Handelsplats Oskar
Ett steg till att utveckla ett levande samhälle är att skapa naturliga mötesplatser.
Just nu planerar företaget Borgkrona en 40 000 kvadratmeter stor mötesplats – Handelsplats Oskar.

Företaget ser en framtid där Handelsplats Oskar är startskottet för utvecklingen av området in mot stadskärnan.
Handelsplats Oskar har goda förutsättningar. Med dess läge intill riksväg 23/34 lockas kunder från ett större upptagningsområde och medverkar till en naturlig passage genom Hultsfred centralort. Det blir ett komplement till befintlig handel i Hultsfred, samtidigt som det uppmuntrar fler till att handla lokalt.

Kvarteret Batteriet
Vid sidan av Handelsplats Oskar planerar nu Hultsfreds kommun för ytterligare
94 000 kvadratmeter utvecklingsmöjligheter.
Fastigheten som heter ”Batteriet” är väl positionerad bredvid riksväg 23/34.

Körtidsanalyser från ESRI (företag som levererar geografiska informationssystem) och prognosberäkningar av befolkningstillväxten från SCB (Statistiska Centralbyrån) visar att fastigheten i Hultsfred idag skulle nå närmare 6,5 miljoner slutkunder inom en körtid på 4 timmar. Vid 2030 beräknas befolkningen i samma område till närmare 7,1 miljoner människor, vilket indikerar en procentuell tillväxt på 10 procent.

Mer information kommer att presenteras löpande.