Upphävande av detaljplan för Fallhult 1:57

Kommunfullmäktige upphävde detaljplanen för Fallhult 1:57 den 19 december 2022. Upphävandet vann laga kraft den 18 januari 2023.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger norr om Hultsfred, just söder om Hultsfreds Flygplats.

Detaljplanens syfte

Syftet är att upphäva detaljplanen. Gällande detaljplans syfte är att skapa temabostäder för flygentusiaster. Det skulle vara möjligt att ha en bostad och en hangar för ett mindre flygplan.