Uppehåll i placering på förskola eller fritidshem för deltagande i annan verksamhet

Här hittar du en blankett för att meddela uppehåll i placeringen på förskola eller fritidshem för deltagande i annan verksamhet.

Om ett barn, som är inskrivet i förskola eller fritidshem, deltar i verksamhet utanför förskolan eller fritidshemmet, kan barnet inte samtidigt ha placeringstid i förskolan eller fritidshemmet.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare anmäler det till förskolan eller fritidshemmet.

Personal ansvarar inte för att barnet då det befinner sig i annan verksamhet. Det innebär att vårdnadshavare ansvarar för sitt barn under den tid barnet lämnar förskolan/fritidshemmet till det återkommer dit, oavsett om barnet går själv eller inte.