Uppdragstagare

Har du någon som har ett tillfälligt uppdrag hos oss? Då ska blanketten ersättning till uppdragstagare användas. Fyll i blanketten elektroniskt och skicka den efter underskrift till lönehandläggaren. Hon ska ha den senast den 10:e för utbetalning samma månad. Glöm inte bort att lägga in på vilket konto som ersättningen ska belasta.