Uppåt för Hultsfred i Öppna Jämförelser Företagsklimat

Hultsfreds kommun klättrar över 50 placeringar och kommer på plats 52 i SKL:s årliga mätning av kommunernas service mot företag i Öppna Jämförelser Företagsklimat. Hultsfred fick ett så kallat NKI (nöjd kund-index) på 76. Förra året kom kommunen på plats 105 med ett NKI på 69.
– Det är väldigt glädjande att vi har förbättrat både vårt resultat och vår placering så mycket, säger Anders Kindström, tf näringslivsstrateg.
Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning får ett totalt NKI på 72 vilket är en stor förbättring jämfört med förra året.

Mätningen görs genom att företagare som haft minst ett myndighetsärende hos sin kommun får bedöma servicen inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. När det gäller brandskydd, markupplåtelse och serveringstillstånd har dock för få svar kommit in för att ett värde ska kunna tas fram för Hultsfreds kommun.

Snittet för alla kommuner som deltog är 72. Med sitt NKI på 76 ligger Hultsfred över genomsnittet och kommer dessutom på andra plats av de deltagande kommunerna i länet. 184 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar eller förbund har deltagit i undersökningen.

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning får ett totalt NKI på 72 vilket motsvarar ett högt betyg. Det är en stor förbättring jämfört med 2017 då förvaltningen fick ett totalt NKI på 65.

Förvaltningen ansvarar för myndighetsområdena bygglov, livsmedelskontroll samt miljö- och hälsoskydd. Alla tre områden förbättrar sina NKI-värden markant jämfört med 2017. Livsmedelskontrollen och bygglov får högt NKI. Miljö- och hälsoskydd får godkänt NKI men är precis på gränsen till ett högt NKI.

– Det är ett bra resultat och en positiv utveckling som vi är stolta över. Extra roligt är att vårt NKI för bygglov är betydligt bättre än det genomsnittliga NKI-värdet i Sverige. Det känns bra att företagarna upplever vår service bättre, säger Anders Helgée, miljö- och byggnadschef.

Förvaltningen har gjort många insatser för att utveckla och förbättra sin service. De har bland annat genomfört en omorganisation av administrationen, men även lanserat flera e-tjänster och telefonnumret 0495-24 14 00 som tar emot samtal till förvaltningen.

Genom Löpande Insikt kan förvaltningen nu se att deras insatser har gett resultat. Undersökningen visar en positiv utveckling inom alla serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Effektivitet är det område som förbättrar sig mest.

– Löpande Insikt ger oss direkt återkoppling på vårt arbete och hjälper oss att sätta upp mål för att bli bättre. Därför hoppas vi att de som får undersökningen Insikt tar sig tid att svara, säger Anders Helgée.