Ungdomsinflytande – ungdomsnätverk

hand3Händer
En styrgrupp med politiker och tjänstemän jobbar aktivt med ungdomsinflytandefrågor och träffas regelbundet. Styrgruppen jobbar även med analys och uppföljning av lupparbetet. Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

Hultsfreds kommun jobbar med ungdomsinflytande på olika sätt:

 • Lupp: det görs en enkät var tredje år i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Frågorna handlar om fritid, skola, politik, trygghet, hälsa och framtid. Det är ett verktyg för kommunen att mäta vad unga tycker.
 • Ungdomsforum: här möts unga och beslutsfattare i viktiga frågor för unga.
 • Focusgrupper: via fritidsgården träffas unga kring olika frågeställningar.
 • Elevråd, en länk till ungdomsfrågor kopplade till Lupp och ungdomsfrågor.
 • Ösam: ungdomsfrågor över förvaltningsgränserna( överskridande samverkan mellan socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen)
 • Varje sommar får 4 ungdomar feriearbete som Unga kommunutvecklare. Med luppenkäten som underlag kan de göra film och/eller skriva rapport om hur det är att vara ung i Hultsfreds kommun.

Senast gjordes Luppen hösten 2021.

Lupp styrgrupp vill lyfta några frågor som sticker ut i Lupprapporten 2021. Dels är det ungas lunchvanor i åk 8, där vi ser att så många som 9,3% hoppar över lunchen i stort sett varje dag. De flesta är tjejer.

Tittar vi på ungas frukostvanor, så är det 24,4% som hoppar över frukosten varje dag. Jämför vi med riket ligger den siffran på 19,6%.

24,4% svarar att de alltid känner sig trygga på bussen. Jämför man från 2018 års enkät, så svarade 47,5% att de alltid kände sig trygga på bussen.

Lupp styrgrupp har under våren träffat skolornas elevråd.

Vilka frågor tycker du som ung, är viktiga att prata med politiker om?

 • Pengar till skolgårdar
 • Ta bort moduler vid skolor
 • Mer pengar till skolan för att göra studieresor
 • Fler fritidsaktiviteter på alla orter

Vad tror du är viktigt för unga att vilja leva och bo i Hultsfreds kommun år 2030?

 • Satsa på jobb
 • Fler restauranger
 • Öka tryggheten i centrum (Hultsfred)
 • Bostäder för unga
 • Bättre bussförbindelser