Undervisning på distans för Albäcksskolan, Hultsfreds gymnasium och Hultsfred Lärcenter inklusive Campus Hultsfred

Information-covid-19-puff-webben1

Från och med onsdagen den 18 mars kommer all utbildning på Hultsfreds gymnasium, Hultsfred Lärcenter inklusive Campus Hultsfred, och Albäcksskolan att genomföras på distans. Det innebär att samtliga elever ska fortsätta sin skolgång hemifrån och ha kontakt med sina lärare via digitala verktyg. Beslutet gäller fram till påsklovet och åtgärderna görs för att minimera smittspridningen av virussjukdomen covid-19.

I enlighet med regeringens rekommendation den 17 mars 2020, fattades ett ordförandebeslut i barn- och utbildningsnämnden under tisdagen. Beslutet innebär att all utbildning på Hultsfreds gymnasium, Hultsfred Lärcenter inklusive Campus Hultsfred och Albäcksskolan kommer att bedrivas på distans fram till påsklovet.

Detta innebär att onsdagen den 18 mars blir studiedag för eleverna på Hultsfreds gymnasium och Albäcksskolan, för att personalen ska kunna förbereda för det nya arbetssättet med distansstudier som startar den 19 mars. Grundsärskolan och gymnasiesärskolan kommer att fortsätta att bedrivas på plats i lokalerna.

All undervisning kommer att ske på distans och följa planerat schema. Elever och lärare har sedan tidigare egna datorer och använder sig av Microsoft Teams som digital arbetsplattform.

– Det viktigaste för oss nu är att hitta sätt att skydda elever och personal från smittspridning, och vi ser att vi har goda möjligheter till att bedriva distansundervisning i och med att våra elever redan är vana att arbeta mycket via digitala verktyg, säger Martin Snickars, barn- och utbildningschef.

Respektive utbildning kommer att informera sina elever om innehållet i den fortsatta undervisningen. Om du som elev, student eller vårdnadshavare har frågor, kontakta i första hand lärare eller rektor.