Publicerad:

Tommy Svensson Pöder föreslås bli ny kultur- och fritidschef

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att internrekrytera Tommy Svensson Pöder, verksamhetschef ungdomsenheten på kultur- och fritidsförvaltningen.

Beslut fattas av kommunstyrelsen den 5 juni.
Tommy tillträder sin nya tjänst 1 juli 2018.