Publicerad:

Tips till dig som har problem med grävlingar

Grävling i gräsetFoto: Pixabay

Har du problem med grävlingar i din trädgård? Grävlingar är störningskänsliga och det går oftast att skrämma bort dem. Här hittar du några tips på hur du kan bli av med grävlingar.

  • Markera revir. Djur markerar ofta revir med urin. Om du sprider urin längs tomtkanten markerar du för grävlingen att reviret är upptaget.
  • För oljud. Grävlingar är störningskänsliga och gillar inte oljud. Det finns olika produkter med ultraljud och resonansljud som kan skrämma bort grävlingar.
  • Stöka till. Grävlingar tycker inte om när man stökar till på tomten och flyttar runt saker. De trivs när det är ordning och reda.
  • Lägg ut blodmjöl. Grävlingar tycker inte om lukten av blodmjöl. Därför kan du sprida det på tomten.
  • Plocka upp fallfrukt. Fallfrukt kan locka in grävlingarna i trädgården.
  • Sätt igen ordentligt runt grunden. Grävlingar som hittar en lämplig ingång under ett hus kan tillfälligt bosätta sig där och skapa problem genom att underminera grunden.

Vad kan kommunen göra?

Vi kan ge tips och råd på hur du kan bli av med grävlingar. Men det är fastighetsägaren som ansvarar för att vidta åtgärderna.

Om du har ett gryt i din trädgård kan vi i enstaka fall hjälpa till att fånga in grävlingen med en fälla. För att vi ska placera ut en fälla måste det finnas risk för att husgrunden blir förstörd. Du måste också vidta permanenta åtgärder för att förhindra att nya grävlingar kan komma in under huset igen.