Tillsammans hjälps vi åt!

Hand Heart Sunrise Sunset

När framtiden är osäker arbetar vi tillsammans för att hålla i och hålla ut!

Nu har det gått över två månader sedan vår kommun tog det första beslutet med anledning av coronaviruset. Då visste vi inte hur utvecklingen skulle bli och vilka effekter coronapandemin skulle få på hela vårt samhälle. Idag är det nog ingen som i sitt dagliga arbete inte berörs av corona.

Alla våra verksamheter och anställda gör under dessa förhållanden ett fantastiskt arbete. Vi fortsätter att vårda och framförallt skydda våra äldre och sjuka. Våra förskolor och skolor är också i gång och vi har ställt om till distansundervisning inom vissa delar av skolan. Våra andra verksamheter har också på kort tid fått ställa om på olika sätt och mycket arbete genomförs nu digitalt och på distans. Vi tog under april månad initiativ till att stödja näringslivet och samtidigt uppmuntra alla anställda genom att tidigarelägga årets julklapp.

Alla verksamheter arbetar nu hårt med förberedande åtgärder. 168 personer har anmält sig till att vilja hjälpa till inom de verksamheter där behovet av personal beräknas bli störst. Vi är oerhört glada och tacksamma för denna uppslutning.

I dessa tider av kris är det extra viktigt att vara rädda om varandra. Tillsammans hjälps vi åt – ett stort tack till er alla!

Hans Andersson, personalchef