Tillgänglighetsredogörelse

Hultsfreds kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur hultsfred.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Brister i tillgängligheten på hultsfred.se

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på bland annat följande punkter.

  • Det finns pdf-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. En del av pdf-filerna, särskilt de äldre, på webbplatsen är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till.
  • Delar av webbplatsen uppfyller inte kraven när det gäller exempelvis kontraster och formatering.
  • Vissa bilder på webbplatsen saknar alt-text.
  • Tabeller på webbplatsen saknar tabellbeskrivningar
  • Det finns e-tjänster och formulär som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna.

Vi har påbörjat ett systematiskt arbete för att åtgärda tillgänglighetsbristerna samt utbilda våra webbredaktörer.

Kontakta oss om du upplever hinder

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

E-post: kommun@hultsfred.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern självskattning av hultsfred.se. Senaste bedömningen gjordes den 11 november 2022.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs ovan.