Tillgänglighetsrådet vill göra kommunen ännu mer tillgänglig

Hultsfred vill vara en tillgänglig kommun. Därför vill Tillgänglighetsrådet veta vilka hinder du har upplevt som försvårat för dig att leva och vistas i vår kommun.

Exempel på hinder som kan finnas:
• Det saknas hiss i fastigheten där du vill bo.
• Du har varit i en lokal men haft svårt för att höra vad som sades eftersom den saknat hörslinga.
• Du har haft svårt att läsa information på grund av otydligt teckensnitt.

Vi behöver dina erfarenheter för att försöka göra en tillgänglig kommun ännu mer tillgänglig.

Skicka in dina synpunkter via vårt synpunkthanteringssystem. Välj ”Tillgänglighet” under fliken Berörd verksamhet.

Detta är Tillgänglighetsrådet:

Tillgänglighetsrådet arbetar för att öka tillgängligheten för alla i samhället, oberoende av ålder och typ av funktionsnedsättning. Ordförande är Per-Inge Pettersson (C) och sekreterare Susanne Nilsson. Alla föreningar och privatpersoner med intresse för tillgänglighetsfrågor är välkomna att kontakta rådet via vårt kontaktcenter.