Publicerad: Uppdaterad: 2018-12-13 9:40

Tillfällig flaggdag den 17 december

För att fira 100-årsminnet av demokratins genombrott har regeringen beslutat att göra 17 december 2018 till en tillfällig allmän flaggdag.
Detta eftersom det då är exakt 100 år sedan Sveriges regering valde att införa allmän rösträtt, vilket innebar att både kvinnor och män fick vara med och påverka i de svenska valen.