Publicerad:

Till Polisen: Tack för att ni kämpar för att hålla Sverige tryggt. Vi står bakom er!

I ett inlägg på sin webb, ”Våldsutvecklingen är synnerligen allvarlig” skriver Polisen om de allvarliga händelser och grova våldsdåd med kopplingar till kriminella nätverk som skett på olika platser i Sverige den senaste tiden. I texten uppmanas samhället att sluta upp bakom Polisen i arbetet. Att vi tar ett gemensamt ansvar är för oss en självklarhet.

Vi arbetar ständigt för att öka tryggheten och förebygga brottslighet i vår kommun. Vi har ett mycket gott samarbete med er på Polisen, med näringslivet och våra kommuninvånare. Tillsammans arbetar vi för att förebygga stölder, snatterier och hotfulla situationer. Vårt resursteam på skolor och fritidsgårdar hjälper ungdomar i behov av stöd att få en fungerande vardag. Vi är stolta över att hela 64 områden och cirka 900 invånare medverkar i grannsamverkan!

Vi ser allvarligt på det läge som Polisen och Sverige befinner sig i. Tack för att ni hörsammat våra önskemål om er viktiga närvaro i vår kommun. Vi kommer att fortsätta göra vårt yttersta för att verka för ett tryggt lokalsamhälle tillsammans med er.

Tack till er poliser för allt ni gör för att bekämpa brottsligheten och hålla Sverige tryggt och säkert. Vi står bakom er!

Lars Rosander
Kommunalråd

Tomas Söreling
Oppositionsråd