För dig som vill bli utförare av hemtjänst

Sedan den 1 februari 2014 kan du som företagare ansöka om att bli utförare av hemtjänst i Hultsfreds kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Vad innebär lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten?

Den som får ett beslut om hemtjänst har rätt att välja vem som utför hemtjänsten. Den enskilde kan välja bland de leverantörer som kommunen har godkänt och tecknat avtal med.

Om du önskar bli leverantör av hemtjänst i Hultsfreds kommun

Om du är intresserad av att bli privat utförare av hemtjänst i Hultsfreds kommun är du välkommen att lämna in en ansökan: Blankett – Ansökan om att få utföra hemtjänst enligt valfrihetssystem (LOV)

Ansökan ställs till socialnämnden som beslutar om ansökan godkänns. Socialnämnden har beslutat vilka krav och villkor du som leverantör ska uppfylla för att bli godkänd. Dessa finns samlade i ett så kallat förfrågningsunderlag enligt LOV med tillhörande bilagor. Kraven är samma för kommunens egen hemtjänst och för dig som privat utförare.

Om du har några frågor så är du alltid välkommen att kontakta oss för mer information.