Tidsschema fritidshem

Bild av händer som skriver i en kalenderTidsschema

Tidsschema för fritidshem fyller du i för ditt/dina barn i Infomentor-appen eller loggar in som vårdnadshavare på infomentor.se

Schema ska lämnas in till fritidshemmet i god tid före placeringen startar samt vid ändringar av schema. Vårdnadshavares framförhållning när det gäller inlämnande eller ändring av schema är mycket viktig. Vid sena ändringar finns det ingen garanti för att verksamheten kan ta emot barnet. Detta gäller särskilt inför storhelger och sommarsemester.

Vårdnadshavarnas tid för arbete eller studier samt tid för resor till och från arbets- eller studieplatsen ligger till grund för elevens närvarotid. Tid för att hämta och lämna eleven ska ingå i schemat.

Appen hittar du där appar finns beroende på vilken typ av telefon du har. Appen heter Infomentor hub.

Saknar du som vårdnadshavare inloggningsuppgifter till Infomentor hör du av dig till den skoladministratör som hanterar ditt/dina barns skola. Se kontaktuppgifter nedan.

I den här videon visar vi hur du kopplar ihop appen med ditt konto som vårdnadshavare i Infomentor.

I den här filmen visar vi hur Infomentor fritids fungerar för dig som Vårdnadshavare.