Tidplan budget 2025

Här presenterar vi tidplanen för att ta fram 2025 års budget.

Vecka 48, 2023

 • Direktiv för hur ramen för budget 2025 ska räknas fram behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott och skickas till förvaltningarna samt publiceras på nätet. Här kan du läsa direktiven för budgetberäkning.
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott och personal från ekonomikontoret medverkar.
 • Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och serviceenheten har uppdaterat sina demografimodeller.

Vecka 50, 2023

 • Beräknad ram för budget 2025 enligt direktiven lämnas till ekonomikontoret.

Vecka 4, 2024

 • Ramberäkningen är klar.

Vecka 7, tisdag 13 februari 2024 kl. 13.00 – 16.00 i Sessionssalen, Kommunhuset

 • Budgetberedningen tar fram förslag till övergripande mål, resultatnivå och fördelning av ramen för driftbudget. Ombudgetering för drift- och investeringsbudget behandlas.

Vecka 7, onsdag 14 februari 2024

 • Budgetberedningens förslag distribueras och publiceras på nätet, förutsett att förslaget är klart.

Vecka 10, tisdag 5 mars 2024 kl. 14.00 i Sessionssalen, Kommunhuset

 • Kommunstyrelsen tar fram förslag till övergripande mål, resultatnivå och fördelning av ram för drift- och investeringsbudget.

Vecka 12, måndag 18 mars 2024 kl. 18.30

 • Kommunfullmäktige fastställer fördelning av ram för investeringsbudget. Ramberäkning och övergripande mål presenteras.

Mars till april, 2024

 • Nämnder och förvaltningar arbetar fram förslag till driftbudget med tillhörande riskbedömningar och effekter på mätbara verksamhetsmål, investeringsbudget samt taxor.

Vecka 15, onsdag 10 april 2024 

 • Nämnder och förvaltningars presentationsmaterial till dialogdagarna distribueras till politikerna.

Vecka 16, tisdag 16 april 2024 kl. 13.00-16.00 i Sessionssalen, Kommunhuset

 • Investeringsgenomgång av kommunens fastigheter, gata/park, VA, renhållning med mera. Budgetberedning medverkar.

Vecka 16, onsdag 17 april till torsdag 18 april 2024 kl. 9.00-17.00 i Sessionssalen, Kommunhuset

Förslag till driftbudget med tillhörande riskbedömningar, verksamhetsmål, investeringsbudget samt taxor som inte omfattas av direktiven lämnas på mötet.
Budgetberedningen, nämnder och förvaltningar medverkar.

Vecka 19, tisdag 7 maj 2024 kl. 9-12.00 i Sessionssalen, Kommunhuset

 • Budgetberedningen tar fram förslag till mål och budget 2025.

Vecka 20, tisdag 14 maj 2024 kl. 13.00-16.00 i Sessionssalen, Kommunhuset

 • Reservdag. Budgetberedningen

Vecka 21, tisdag 21 maj 2024

 • MBL-förhandling angående budget.
 • Fackliga organisationer, kommunchef, personalchef och ekonomichef medverkar.

Vecka 23, tisdag 4 juni 2024 klockan 9.00 i Sessionssalen, Kommunhuset

 • Kommunstyrelsen tar fram förslag till mål och budget 2025.

Vecka 25, måndag 17 juni 2024 klockan 15.00

 • Kommunfullmäktige fastställer mål och budget 2025.

Vecka 42, tisdag 15 oktober 2024

 • Drift- och investeringsbudget 2025 presenteras.
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott medverkar.

Vecka 43, tisdag 22 oktober 2024

 • Kommunstyrelsen verifierar 2025 års investeringsbudget.

September till december, 2024

 • Arbetet påbörjas med att verkställa kommunfullmäktiges fastställda mål och budget för att nå helårseffekt under budgetåret.