Taxor för musikskolan

Avgifter 2022

 • Ämneskurs                                              Avgiftsfritt
 • Vuxna, de som under kalenderåret
  fyller 20 år eller mer                              1 015 kr per termin
 • Hyra av musikskolans instrument            405 kr per termin

För vuxna: hel avgift debiteras från och med andra lektionen.
För vuxna: halv avgift debiteras om elev erbjuds plats efter 1 november .

Elever folkbokförda i annan kommun

 • Terminsavgift för orkester 1 015 kr per termin
 • Individuell undervisning alternativt individuell undervisning och deltar i orkester 4 120 kr per termin

Hemkommunen måste bevilja och betala avgiften.

OBS! Kostnaden för noter ingår inte i avgiften. Ändringar av avgifter läggs ut på musikskolans hemsida.

Avgiftsfri undervisning ämneskurs
Avgiftsfri undervisning enligt ovan gäller endast elever folkbokförda i Hultsfreds kommun.

Betalningsvillkor

Undervisningen i musikskolan är avgiftsfri för elever folkbokförda i Hultsfreds kommun.

För vuxna gäller följande:

 • Avgiften betalas 1 gång/termin efter faktura och för en hel termin, även om eleven deltar oregelbundet eller slutar.
 • Hel avgift debiteras fr.o.m. andra lektionen.
 • Halv avgift debiteras om elev erbjuds plats efter 1 november respektive 1 april.

Vid försenad betalning kan förutom dröjsmålsränta enligt räntelagen även kravavgift debiteras. Vi skickar ingen påminnelse. Obetald terminsavgift medför avstängning.

Alla taxor är momsfria

Instrumenthyra
För att antas till ämneskurs krävs tillgång till instrument i hemmet. Instrument uthyres i mån av tillgång.

 • Piano, gitarr, elgitarr, elbas, slagverk/trummor, blockflöjt och elfiol hyrs inte ut.
 • Hyrtiden är 2 år.

Undantag: Större orkesterinstrument har ingen begränsning av hyrtiden. Stråkinstrument hyrs ut till dess eleven behöver 1/1 storlek.

_______________________________________________________________________________________

Avgifter 2021

 • Ämneskurs                                              Avgiftsfritt
 • Vuxna, de som under kalenderåret
  fyller 20 år eller mer                               995 kr per termin
 • Hyra av musikskolans instrument          395 kr per termin

För vuxna: hel avgift debiteras från och med andra lektionen.
För vuxna: halv avgift debiteras om elev erbjuds plats efter 1 november .

Elever folkbokförda i annan kommun

 • Terminsavgift för orkester 995 kr per termin
 • Individuell undervisning alternativt individuell undervisning och deltar i orkester 4 029 kr per termin

Hemkommunen måste bevilja och betala avgiften.

OBS! Kostnaden för noter ingår inte i avgiften. Ändringar av avgifter läggs ut på musikskolans hemsida.

Avgiftsfri undervisning ämneskurs
Avgiftsfri undervisning enligt ovan gäller endast elever folkbokförda i Hultsfreds kommun.

Betalningsvillkor

Undervisningen i musikskolan är avgiftsfri för elever folkbokförda i Hultsfreds kommun.

För vuxna gäller följande:

 • Avgiften betalas 1 gång/termin efter faktura och för en hel termin, även om eleven deltar oregelbundet eller slutar.
 • Hel avgift debiteras fr.o.m. andra lektionen.
 • Halv avgift debiteras om elev erbjuds plats efter 1 november respektive 1 april.

Vid försenad betalning kan förutom dröjsmålsränta enligt räntelagen även kravavgift debiteras. Vi skickar ingen påminnelse. Obetald terminsavgift medför avstängning.

Alla taxor är momsfria

Instrumenthyra
För att antas till ämneskurs krävs tillgång till instrument i hemmet. Instrument uthyres i mån av tillgång.

 • Piano, gitarr, elgitarr, elbas, slagverk/trummor, blockflöjt och elfiol hyrs inte ut.
 • Hyrtiden är 2 år.

Undantag: Större orkesterinstrument har ingen begränsning av hyrtiden. Stråkinstrument hyrs ut till dess eleven behöver 1/1 storlek.