Taxa för plats i fritidshem

Kommunfullmäktige fastställer taxor och taxebestämmelser varje år.

Taxor 2020

Alla nedanstående taxor är momsfria. Beloppen anges i kronor.

Inkomsttak

2020
Fritidshem
Barn 1, 2 % av hushållens inkomst dock max 922
Barn 2, 1 % av hushållens inkomst dock max 461
Barn 3, 1 % av hushållens inkomst dock max 461
Barn 4- Avgiftsfri

Lovomsorgsplatser
0,5 % av hushållens inkomst dock max enligt maxtaxenivåerna för skolbarnomsorg ovan (ersätter abonnemangsplatser som tidigare debiterats 50 kr/dag)

Nyttjande av vilande plats:
Halv taxa dag 1-10
Från och med dag 11 gäller ordinarie taxa

Inkomsttaket för nästkommande år fastställs av Skolverket senast sista december varje år baserat på index. Maxtaxorna baseras på inkomstaket. Därför kommer förslaget med all sannolikhet ändras.

Under rubriken Se även hittar du taxebestämmelserna för 2020.