Tandläkarkliniker

TandläkareTandläkare och patient

Här finns information till dig som driver eller vill starta en tandläkarklinik. Informera gärna miljö- och byggnadsförvaltningen innan du startar en tandläkarklinik. Om du ska sanera en tandläkarklinik eller byta avloppsrör måste du göra en anmälan i god tid före saneringen.

Tandläkarkliniker räknas som miljöfarliga verksamheter eftersom det finns risk för utsläpp av kvicksilver från amalgam. Kvicksilver är ett av de farligaste miljögifterna och går inte att bryta ned utan det lagras i mark, vatten och levande organismer.

Sedan 2009 är det förbjudet att laga tänder med amalgam. Amalgam finns dock fortfarande kvar i avloppsledningar och gamla lagningar vilket gör att kvicksilver än idag kan läcka ut. Det fylls också på med nytt som när man lagar om tänder.

För att minska utsläppen av kvicksilver måste du sanera avloppsledningarna om du ska lägga ned en tandvårdsverksamhet. Du kan också behöva sanera vid till exempel stambyte. I god tid före saneringen måste du lämna in en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Starta en tandläkarklinik

Du behöver inte göra en anmälan för att få starta en tandläkarklinik. Däremot är det bra om du informerar miljö- och byggnadsförvaltningen om att du tänker starta en sådan verksamhet. Du informerar oss genom att fylla i och skicka in blanketten ”Upplysning om verksamhet”.

Tänk på att du kan behöva ansöka om bygglov för ändrad användning innan du startar din verksamhet.

Ändrad användning och fasadändring

Anmälan om sanering eller byte av avloppsrör

Om du ska sanera en tandläkarklinik eller byta avloppsrör i en tandläkarklinik måste du lämna in en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen minst sex veckor innan saneringen. Du fyller i blanketten ”Anmälan om sanering hos tandläkarklinik” och skickar den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Tänk på att anlita företag som har kunskap om sanering av kvicksilver. När ledningarna innehåller mycket sediment bör man utföra saneringen så snart som möjligt. Detta för att undvika att slam lossnar av sig självt, förutom risken för stopp.

Tillsyn

Miljö- och byggnadsförvaltningen ansvarar för tillsynen på tandläkarkliniker i kommunen. De kliniker som ligger över 200 mikrogram kvicksilver per liter i utgående avloppsvatten kan få krav på åtgärder.

Avgifter

Det kostar inget att upplysa kommunen om att du ska starta en tandvårdsverksamhet. När tillsyn blir aktuellt tar vi ut en avgift på 1 060 kronor per timme.

För att handlägga anmälan om sanering tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 1 060 kronor.

Alla avgifter tas ut enligt taxan för tillsyn och prövning enligt miljöbalken.