Tack för över 500 förslag – nu fortsätter arbetet för en vackrare kommun!

Dekorativt Bilder på en bänk vid en sjö, en spade i jorden, blommor och en gunga.

Ett stort tack till alla er som gått ortspromenaderna och lämnat in förslag inom projektet Hultsfreds kommun Makeover! Totalt har över 500 unika förslag kommit in och det är glädjande att alla promenader har haft en bra uppslutning och genomsyrats av en positiv anda och ett stort engagemang.

Nu fortsätter arbetet med att planera och genomföra förbättringarna på respektive ort. Så kallade visionsdokument har tagits fram för alla orter med utgångspunkt i en del av de förslag som kommit in. Dessa dokument kommer att vara grunden för det långsiktiga arbetet, men alla enskilda förslag som kommit in har också sparats.

Åtgärderna på alla orter kommer att planeras och utföras under flera år. För att göra arbetet så kostnadseffektivt som möjligt planeras åtgärderna in i samband med andra arbeten på orterna.

Det gör att några orter får vänta ett tag på vissa av åtgärderna, medan andra orter, som Virserum och Mörlunda, redan nu fått många investeringar gjorda. Som exempel kan nämnas padelbana, båtiläggningsplats och grillplats i Virserum och multiarena och isbana i Mörlunda. Under året kommer flera åtgärder, som till exempel multiarena och en försköning av resecentrum och Atlantvägen, också att utföras i Målilla i samband med att man gör i ordning trafikmiljön och den nya lekplatsen vid skolan.

På samtliga orter har underhåll som uppmärksammats under promenaderna, som till exempel röjning av sly och reparationer, genomförts.

Du syns och hörs i Hultsfred!